Nowy skład zarządu Koła

Chcielibyśmy poinformować,że zmienił się skład zarządu Koła.

Nowym osobom gratulujemy 🙂

Zarząd Koła:

dr inż. Roman Trochimczuk – opiekun (politechnikaroman@interia.pl)
Mateusz Śliwa – przewodniczący koła (sliwa_m@wp.pl)
Alicja Siemieniako – wiceprzewodnicząca koła (alicja.siemieniako@gmail.com)
Michał Jaźwiński – członek zarządu (michal.jazwinski@gmail.com)
Radosław Sakowicz– sekretarz (radoslawsakowicz@gmail.com)

Dodaj komentarz