Sterownik „R-101”

Sterownik „R-101”

 

W semestrze letnim 2008 r. członkowie koła zrealizowali projekt sterownika „R-101”.  Nad wykonaniem projektu czuwał pan Robert Szymczak, student IX sem. kierunku Automatyka i Robotyka. Sporządzony prototyp sterownika stał się także przedmiotem jego pracy dyplomowej. Zadaniem sterownika jest ustawianie kierunku i prędkości obrotowej niewielkiego silnika krokowego. Początkowo zakładano, że sterownik zostanie zbudowany w oparciu o mikrokontroler firmy Microchip, jednak ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie płyty projektowej NanoBoard wyposażonej w układ programowalny FPGA firmy Xilinx. Zmiana prędkości i kierunku ruchu silnika jest uzyskiwana za pomocą czterech przycisków. Sygnały z tych przycisków są doprowadzane na wejścia układu FPGA, który generuje cztery sygnały sterujące do wzmacniacza mocy sterującego pracą cewek silnika. Całość zasilana jest z zasilacza komputerowego ATX. Wykonanie projektu wymagało bardzo dobrego opanowania oprogramowania Altium Designer służącego do projektowania płytek drukowanych PCB oraz dużych umiejętności w zakresie programowania w języku VHDL. Na rysunku przedstawiono widok zmontowanego prototypu sterownika.

 

image002

Dodaj komentarz