Sztuczny mięsień pneumatyczny

Sztuczny mięsień pneumatyczny

 

W roku 2007/2008 członkowie koła prowadzili także prace projektowe i badawcze związane z wykonaniem prototypu sztucznego mięśnia pneumatycznego. Całością prac kierował pan Daniel Ołdziej, student VII semestru kierunku Automatyka i Robotyka. Opracowano projekt i wykonano wstępny prototyp niewielkiego mięśnia pneumatycznego zbudowanego z wykorzystaniem oplotu do kabli elektrycznych i odcinków węża gumowego (rys. poniżej). Przeprowadzono wstępne badania eksperymentalne wykonanego prototypu – wyznaczono charakterystyki statyczne. Wykonany wstępny prototyp charakteryzuje się jednak niezbyt korzystnymi parametrami – może pracować tylko przy maksymalnym ciśnieniu zasilania ok. 30 kPa. W związku z tym, w roku 2008/2009 planowane jest prowadzenie dalszych prac nad konstrukcją mięśnia pneumatycznego.

Dodaj komentarz