Pozycjonowanie pneumatycznego siłownika tłokowego

1. Cel

– Zbudowanie stanowiska do pozycjonowania pneumatycznego siłownika tłokowego.
– Konfrontacja wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami praktycznymi.
– Stworzenie stanowiska dydaktyczno-naukowego dla studentów.

2. Opis

Zadania do zrealizowania

– Skompletowanie podzespołów układu (siłownik, zawory, elementy pneumatyki).
– Zbudowanie konstrukcji do zamocowania siłownika oraz oprzyrządowania pomocniczego.
– Zestawienie wszystkich elementów układu.
– Stworzenie oprogamowania dla sterownika PLC obsugującego układ.

3. Literatura

Hydraulika i pneumatyka: podstawy, ćwiczenia, laboratorium. pod.red.R.Dindorfa. Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
Olszewski M.: Sterowanie pozycyjne pneumatycznego napędu siłownikowego. Problemy i rozwiązania. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

4. Wykonawcy

Bogdanowicz Krzysztof
Chętnik Artur
Karol Chim
Dąbrowski Wojciech
Jermak Kamil
Koszewnik Andrzej Piotr

Dodaj komentarz