Automatyzacja wykonywania ujęć filmowych z wykorzystaniem kranu kamerowego

 Automatyzacja wykonywania ujęć filmowych z wykorzystaniem kranu kamerowego

 

Tomasz Ciborowski1, dr inż. Roman Trochimczuk2

1Student kierunku Automatyka i Robotyka sem. VI, Wydział Mechaniczny, Politechnika

Białostocka, e-mail: cibor.tmk.pl@gmail.com

2Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka,

e-mail: r.trochimczuk@pb.edu.pl

 

Wprowadzenie

 

W referacie przedstawiony zostanie zestaw do ujęć filmowych, na który składa się urządzenie pozwalające na zautomatyzowanie procesu kierowania kamery na obiekt filmowany (rys. 1) [1]. Omawiane urządzenie pozwala na zapamiętywanie sekwencji ruchów kamery oraz ustawień charakterystycznych dla kamer wideo (przybliżenie, regulacja ostrości, dobór przysłony itp.). W referacie zdefiniowane zostaną wszystkie elementy zestawu oraz omówiony zostanie sposób wykorzystania systemu przy realizacji profesjonalnych ujęć filmowych.

 HM1

Rys.1. Fotografia zestawu automatycznego kranu kamerowego.

 

 Automatyzacja przedsięwzięć multimedialnych

 

Współczesny kran kamerowy jest przykładem zastosowania rozwiązań z obszaru automatyki i robotyki w multimediach. Pozwala znacząco ułatwić i usprawnić pracę operatora kamery wideo, utrzymując obiekt filmowany w kadrze. Praca z prezentowanym kranem filmowym jest idealny rozwiązaniem dla początkujących operatorów jak i dla już doświadczonych.

Przedstawiany zestaw może być zainstalowany na już istniejącym kranie lub też na wózku kamerowym. W skład zestawu wchodzi m.in.:

  • kran kamerowy;
  • konsola operatorska;
  • uchwyt do kamery;
  • serwonapędy do regulacji ostrości obrazu z dodatkowym potencjometrem.

Zestaw można porównać do ramienia robota z ruchomą kiścią, na której znajduje się kamera. Dzięki temu kamera może obrócić się w dowolnym kierunku.

Panel kontrolny (rys. 2)[1] pozwala na wyznaczenie (określenie) punktu w przestrzeni dla każdego wyznaczonego celu (obiektu kamerowanego).

HM2

Rys.2. Widoczny określony cel zaznaczony na zdjęciu, na monitorze widać filmowany cel.

 

Każdy taki cel można zapisać pod przyciskami pamięci umieszczonymi również na panelu. Wywołanie celu z pamięci  powoduje, że w każdej pozycji kranu obliczany jest kierunek w jaki ma być obrócona kamera, tak aby cel został osiągnięty. Cel może być na bieżąco korygowany przez dostosowanie ostrości, czy też stosownego przybliżenia.

 

Podsumowanie

 

Celem prezentacji było przedstawienie możliwości automatycznego zestawu ułatwiającego filmowanie. Porównując możliwości zautomatyzowanego kranu [2] oraz prostego kranu[3] można łatwo dojść do wniosku, iż pierwsze rozwiązanie ma szereg ogromnych zalet w stosunku do klasycznych rozwiązań, które powszechnie nadal stosuje się przy realizacji ujęć w przemyśle filmowym.

 

Literatura

 

[1] http://www.aimcrane.com z dnia 07.05.2012 r.

[2] http://www.youtube.com/watch?v=oGIHC8N9ZRc z dnia 07.05.2012 r.

[3] http://www.youtube.com/watch?v=f522BUnQUv8 z dnia 07.05.2012 r.

 

Dodaj komentarz