Wizualizacja procesów na panelach operatorskich dedykowanych dla systemów SCADA

Wizualizacja procesów na panelach operatorskich dedykowanych dla systemów SCADA

 

Piotr Mężydło1, Łukasz Paluch1

1Studenci kierunku Automatyka i Robotyka sem. 1, st. 2, Wydział Mechaniczny,

Politechnika Białostocka, piotrmezydlo@gmail.com,paluch.lu@gmail.com

2Dr inż. Roman Trochimczuk Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny,

Politechnika Białostocka, r.trochimczuk@pb.edu.pl

 

Wprowadzenie

 

Panel operatorski (sterowniczy) – (ang. HMI – Human Machine Interface) – jest to urządzenie elektryczne, mające płaską powierzchnię wyposażoną w przyciski, pokrętła oraz liczniki itp. Obecnie często wykorzystywane do ich budowy są wyświetlacze z ekranem dotykowym. Zadaniem HMI jest sprawowanie kontroli nad innymi urządzeniami elektrycznymi, realizującymi zadania związane z procesem produkcyjnym lub technologicznym, a także umożliwienie operatorowi zmiany wielkości sterujących. Wykorzystuje się je głównie w fabrykach lub zakładach produkcyjnych (rys. 1)[1, 2].

HM6

Rys.1 Przykładowy panel operatorski.

 

Panele operatorskie są wyposażone w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające kontrolę na procesem przemysłowym. Takim oprogramowaniem jest system SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition), którego celem jest nadzorowanie, sterowanie, monitorowanie, pobór i zapis danych przebiegu procesu technologicznego lub produkcyjnego oraz jego wizualizacja. SCADA wykorzystuje sterowniki programowalne – PLC, dzięki którym realizowane jest sterowanie urządzeniami wykonawczymi, w celu wykonania powierzonych zadań automatyzacji (rys. 2)[3].

 HM7

Rys.2 Przykładowa konfiguracja systemu SCADA.

 

W skład systemu SCADA wchodzą m.in.:

– Panele operatorskie HMI;

– System komputerowy przetwarzający dane;

– Czujniki pomiarowe;

– Sterowniki PLC;

– Infrastruktura komunikacyjna.

 

Najczęściej producenci paneli dostarczają kompatybilny z nimi system SCADA. I tak np. Asix – Askom, Citect – Schneider, Cimplicity – GE Fanuc Automation, IndustrialIT – ABB, InTouch – Wonderware, PlantScape – Honeywell, WinCC – Siemens.

 

Zalety HMI/SCADA:

 

Do podstawowych zalet HMI/SCADA zalicza się łatwość programowania oraz kompatybilność z wieloma sterownikami PLC, co daje szeroką gamę rozwiązań technicznych. Same ekrany paneli operatorskich są przejrzyste i intuicyjne, pozwalają na graficzne przedstawienie urządzeń występujących w systemie oraz informowanie o awariach i alarmach. Coraz niższa cena pozwala na stosowanie HMI/SCADA w większości zastosowań, zastępując w ten sposób zwykłe monitory, przyciski i kontrolki, nowoczesnymi wyświetlaczami integrującymi z wykorzystaniem elementów graficznych określone funkcje sterowniczo-kontrolne. Niektóre firmy oferują również darmowe oprogramowanie wraz z bibliotekami, dzięki któremu można szybko stworzyć aplikacje potrzebne do danego zadania technologicznego [4].

 

Literatura:

[1] DzierŻek K.: Programowanie sterowników GE Fanuc. Wydawnictwo Politechniki

Białostockiej, Białystok 2007

[2] strona internetowa http://www.multivac.pl/fileadmin/multivac/international/globalimages/

our-products/key-features/operator-convenience/hmi-2-0/operator-conveniencehmi-

2-0.jpg ostatni dostęp dnia 10.05.2012 r

[3] strona internetowa http://en.wikipedia.org/wiki/File:SCADA_schematic_overviews.

svg ostatni dostęp dnia 10.05.2012 r.

[4] strona internetowa http://www.automation.siemens.com ostatni dostęp dnia10.05.2012 r.

Dodaj komentarz